ZASAD TURNIEJU TANTRIX ONLINE - WERSJA SKRÓCONA,
tłumaczenie na podstawie:
SUMMARY OF TANTRIX ONLINE TOURNAMENT RULES
(last updated on Tuesday, 02-Sep-2003 06:25:53 BST, rules 7 and 8 were changed before the 2003 WTC)

1. Wstęp

We wszystkich turniejach online obowiązują zwykłe zasady gry Tantrix.
Poniższa skrócona wersja zawiera tylko wybrane zasady. W razie wątpliwości powinieneś
odnieść się do pełnej wersji.
W przypadku gdy różne tłumaczenia są sprzeczne ze sobą, angielska wersja jest ostateczna.

Poszczególne działy dla ułatwienia zostały ponumerowane jak w pełnej wersji.
Kolejność natomiast została zmieniona i najważniejsze zasady zostały podane na początku.

Jeżeli nie podano inaczej adres e-mail asystenta turniejowego będzie: tournaments@tantrix.co.uk

2. Czas

Każdy gracz ma do dyspozycji 15 minut w jednej grze. Gra powinna być zakończona przed rozpoczęciem 15 minuty
inaczej tracisz punkty (patrz zasada 9). Grający muszą poprosić o punkty karne przeciwnika w formularzu wyników online.
Powinieneś uważnie przestrzegać czasu. Jeżeli twój przeciwnik zakończy grę w 15 minucie lub przekroczy czas musisz
poprosić o jego punkty karne w formularzu wyników (lub mailem tournaments@tantrix.co.uk jeżeli formularz jest niedostępny)
(wprowadzono przed Mistrzostwami Świata w Tantrix 2003) przed rozpoczęciem następnej gry lub w ciągu godziny
w przypadku ostatniej gry w sesji. W razie wątpliwości - można wycofać prośbę do 24 godzin.
Przyznaje się punkty karne za zakończenie gry w 15 minucie.

9. Punktacja

Zawodnicy rozstawiani są na podstawie zdobytych punktów (tournament points TPs),
które przyznawane są wg tabeli znajdującej się w pełnej wersji oraz na końcu w formularzu wyników.
Każdy gracz otrzymuje 10 punktów w każdej grze w momencie jej rozpoczęcia.
Nie musisz wykonywać żadnych obliczeń - musisz tylko podać asystentowi turniejowemu wynik gry i czas w pełnych minutach.

Jeżeli gracz zakończy grę w 15 minucie odejmuje się 1 punkt (1TP) od sumy jego punktów i dodaje się go
do sumy punktów przeciwnika. I tak odejmuje się 1 pkt za każdą kolejną minutę.
Np. odejmuje się 2 pkt za zakończenie gry w czasie 16:00 - 16:59. Najwyższy możliwy wynik w jednej grze to 20 - 0.

10. Dogrywka

Jeżeli grający podczas rozgrywek w systemie pucharowym po rozegraniu wszystkich rund uzyskali
jednakową liczbę punktów, zwycięzcą zostaje gracz, który wygrał więcej rund.
Jeżeli obaj grający wygrali tę samą liczbę rund, wygrywa osoba, która użyła większej ilości płytek.
Jeżeli ilość płytek obu graczy jest taka sama, to powinni oni kontynuować grę.
Każdy z graczy otrzymuje 5 minut w jednej grze. Gra trwa dopóki jeden z nich nie wygra lub nie przegra rundy z powodu upływu czasu.

Jeżeli dwóch lub więcej graczy bierze udział w dogrywce w grze "każdy z każdym",
wynik rozstrzygany jest na podstawie punktów zdobytych w jednej lub kilku rundach
wcześniej przez nich rozegranych.(W przypadku bardziej skomplikowanych sytuacji zobacz zasady gry w pełnej wersji.)

8. Gra

(poprawiono przed Mistrzostwami Świata w Tantrix 2003) W spotkaniach zaaranżowanych przez samych graczy,
twoi partnerzy powinni otrzymać od ciebie informacje wraz z adresem asystenta turniejowego
(Assistant Controller - "AC") 2 dni przed rozpoczęciem gry. W przeciwnym wypadku
możesz dostać ostrzeżenie. Jeżeli nie skontaktujesz się z partnerem w ciągu 2 dni
od ostrzeżenia możesz zostać uznany za nieobecnego, chyba że wcześniej poinformowałeś
asystenta o niemożności przeprowadzenia gry w tym czasie.
Powinieneś również podać daty i godziny, w których będziesz mógł zagrać, zgodne z ogólnymi wytycznymi turnieju.

(poprawiono przed Mistrzostwami Świata w Tantrix 2003) Jeżeli twój partner nie odpowiedział na maila w ciągu 3 dni,
powinieneś poinformować o tym swojego asystenta turniejowego. Asystent skontaktuje się z nim i jeżeli nie otrzyma
odpowiedzi w ciągu 7 dni od pierwszego (twojego) maila lub w ciągu 2 dni od swojego maila, gracz ten może być uznany za nieobecnego.
Czas oczekiwania na odpowiedź może ulec skróceniu według uznania asystenta, szczególnie kiedy zbliżają się ostateczne terminy.
Z tego powodu jeżeli nie będziesz mógł uczestniczyć w zawodach przez 2 lub więcej dni powinieneś
poinformować o tym wcześniej asystenta.

Jeżeli grający nie pojawi się w lobby w ustalonym czasie, przeciwnik powinien odczekać 15 minut.

Jeżeli gracz nie pojawi się w ciągu 15 minut (mógł mieć problemy z połączeniem się lub mogło
powstać nieporozumienie z powodu stref czasowych), ale skontaktował się w ciągu 24 godzin,
powinien zostać ustalony nowy termin spotkania. Należy jednak poinformować o tym asystenta,
ponieważ każdy gracz ma tylko jedną taką "szansę" w czasie jednej gry i nie więcej niż 3 w czasie całego turnieju.
Przyznawane są one jednak według uznania asystenta.
Asystent może zadecydować o uznaniu grającego za nieobecnego podczas gry w przypadku nie podjęcia
próby ustalenia terminu spotkania lub niestawienia się (nawet za pierwszy razem)
jeżeli zbliża się ostateczny termin rozegrania gry.
(wprowadzono przed MŚ w Tantrix 2003) W przypadku kiedy gra nie została rozegrana przed terminem ostatecznym,
aby zdecydować, który gracz powinien zostać uznany za nieobecnego, asystenci rozpatrują maile, które były dla nich skopiowane.

3. Przerwane połączenie

Gracz jest odpowiedzialny za zorganizowanie sobie dostępu do niezawodnego komputera.
Aby zminimalizować ryzyko przerwania połączenia należy grać na "świeżym" komputerze
tzn. włączyć system tuż przed grą i nie używać innych programów w trakcie gry.

Jeśli połączenie zostało przerwane powinieneś dać partnerowi co najmniej 5 minut,
aby mógł połączyć się ponownie. Po 5 minutach w stanie zawieszenia, możesz kontynuować grę z robotem,
klikając "Actions/ let the robot play"

W bardziej skomplikowanych sytuacjach, jeżeli żaden z graczy nie może kontynuować gry,
lub jeżeli jeden z grających chce przesłać grę do rozsądzenia przez asystenta przeczytaj zasadę 3 w pełnej wersji.

4. Ustawianie czasu po przerwaniu połączenia

W tym przypadku musimy polegać na uczciwości graczy. Po ponownym połączeniu zegary powinny pokazywać
taki sam czas, jaki pokazywały w momencie przerwania połączenia. Jeżeli zegar pokazuje zero,
lub naliczał czas podczas braku połączenia, należy uzgodnić czas z partnerem przed
ponownym rozpoczęciem gry, nie po jej zakończeniu.

11. Kwestie sporne


Kwestie sporne należy rozwiązywać polubownie bez angażowania asystenta.
Jeżeli nie jest to możliwe należy skontaktować się z asystentem po zakończeniu gry.
Można skopiować rozmowę w pokoju gier do maila i przesłać wraz z zobrazowaniem kwestii spornej.

Informacje na temat jak przesłać obraz gry znajdują się w pełnej wersji.
Jest to konieczne jeżeli chcesz wysłać grę do oceny asystenta.

14. Oszukiwanie

Podjęto kroki zapobiegające oszukiwaniu. Jednak w grach online trudno jest
całkowicie temu zapobiec. Oszukiwanie nie tylko psuje zabawę innym grającym,
ale przede wszystkim dyskwalifikuje nieuczciwego gracza.

Oszukiwaniem jest:
* podczas gry MOŻNA robić krótkie notatki

Osoba oszukująca może być wykluczona ze wszystkich turniejów w przyszłości.
W skrajnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do umieszczenia nazwiska tej osoby na czarnej
liście na stronie internetowej Tantrix. Nie oszukuj, nawet jeżeli jesteś pewien, że twój partner gra nieuczciwie.
Takie zachowanie pogorszy tylko całą sytuację.

5. Kolory

Jeżeli gracz zastrzegł sobie dany kolor w formularzu zgłoszeniowym, musi tego koloru używać we wszystkich grach.
Kolor można zmienić jeżeli przeciwnik zastrzegł sobie wcześniej ten sam kolor lub zgadza się on na użycie przez nas innego koloru.

Jeżeli obaj gracze zastrzegli sobie ten sam kolor, powinni oni po prostu uzgodnić między sobą wybór kolorów.
Jeżeli nie jest to jednak możliwe, należy odnieść się do zasady 5 w pełnej wersji.

Jeżeli twój przeciwnik użył niewłaściwego koloru, możesz poprosić o rozpoczęcie gry od nowa.
Musi to jednak nastąpić zanim wykonasz pierwszy ruch.

6. Ułożenie pierwszej płytki zbyt blisko krawędzi

Jeżeli pierwsza płytka zostanie ułożona 5 lub mniej pól od którejkolwiek krawędzi, przeciwnik,
zanim wykona pierwszy ruch, może prosić o rozpoczęcie gry od nowa.

7. Nieobecność podczas gry

W zasadzie 8 powyżej zamieszczone zostały szczegółowe informacje na temat co rozumiemy przez "nieobecność podczas gry".

W rozgrywkach w systemie pucharowym gracz otrzymuje 20.0 - 0.0 punktów w przypadku gdy
jego partner nie stawi się do gry. Podczas innych zawodów gracz otrzymuje przynajmniej
15.0 - 5.0 punktów w takiej sytuacji - więcej szczegółów w pełnej wersji. Punkty za nieobecność
przeciwnika nie są uwzględniane w rankingach Elo, ponieważ rankingi te mają odzwierciedlać samą grę.
Jeżeli gracz jest nieobecny w więcej niż 2 grach w turnieju typu "każdy z każdym", żadne jego wyniki nie będą uwzględniane.
Gry, które rozegrał będą się liczyć w rankingach Elo.
W przypadkach szczególnie nieodpowiedniego zachowania względem przeciwnika asystent może przyznać punkty karne.

12. Rankingi Elo / rankingi Lobby w turnieju Tantrix

Wszystkie gry turniejowe rozegrane na stronie Tantrix.com jak zwykle będą uwzględnione w rankingach Lobby lub Master.
Więcej szczegółów w pełnej wersji.

13. Rozstawienie graczy

Grający rozstawiani są według rankingów Elo w ostatnim dniu składania zgłoszeń.
Niektóre zgłoszenia zostaną zweryfikowane według zasad rankingu jeżeli liczba gier, na której
oparty jest ranking jest niższa niż poziom dla początkujących lub jeżeli gracz przez długi czas nie brał udziału w turniejach.

15. We wszystkich przypadkach decyzja asystenta jest nieodwołalna

Zasada ta została wprowadzona na wypadek nietypowych sytuacji.
Jeżeli asystent jest równocześnie graczem, kwestia sporna zostanie rozstrzygnięta przez inną osobę.

PHU GRAPET
tel: 601 160 935
email: info@tantrix.pl