W grze strategicznej każdy z graczy wybiera jeden kolor i wykonując kolejne ruchy w grze, ma na celu ułożenie jak najdłuższej linii krzywej lub pętli przy zachowaniu następujących zasad:

Podstawowa zasada: Płytki pasują do siebie, jeżeli łuki kolorów łączących się na brzegach płytek są w tym samym kolorze. Np. koniec czerwonego łuku na jednej płytce musi spotkać się z czerwonym łukiem drugiej płytki.

Każdy z graczy decyduje się na granie w jednym z kolorów: czerwonym, żółtym, zielonym lub niebieskim.

Włóżcie wszystkie 56 płytek do woreczka i niech każdy z graczy wylosuje po 6 płytek. Zaczyna gracz, który posiada płytkę z największym numerem. Następnie każdy układa swoje płytki przed sobą wzorem do góry tak, aby były widoczne również dla partnerów. Pierwszy z graczy wybiera jedną ze swoich płytek, kładzie ją na środku wzorem do góry, a potem losuje dla siebie następną płytkę. Jeśli wyłożyłeś jedną z płytek, musisz ją uzupełnić losując następną, aby zawsze mieć przed sobą 6 płytek! Każdy następny gracz wybiera jedną ze swoich płytek i dopasowuje ją do tych, które są wyłożone na środek przez poprzedników.

Na stykających się brzegach połączonych ze sobą płytek, kolory muszą się zgadzać, tzn. łączyć mają się łuki tylko w takim samym kolorze.

Wkrótce po rozpoczęciu zaczną się tworzyć tzw. miejsca przymusu. Są to miejsca ograniczone przez 3 płytki (takie jak miejsca A, B i C na rysunku poniżej)

Miejsce przymusu można tworzyć, nawet, jeśli nie posiada się płytki odpowiedniej do ich zapełnienia.

Trzy ruchy w jednej kolejce: Po powstaniu miejsca przymusu, każdy z graczy w trakcie swojej kolejki musi dokonać trzech rzeczy:

Gdy nadejdzie twoja kolej w grze, musisz przede wszystkim sprawdzić, czy na stole jest miejsce przymusu, którego poprzedni gracz nie był w stanie zapełnić. Jeżeli jest, sprawdź czy posiadasz płytki pasujące w to miejsce. Masz obowiązek wypełnienia wszystkich miejsc przymusu, które jesteś w stanie zapełnić. Pamiętaj, żeby po wyłożeniu każdej płytki, losować z puli następną. Po zapełnieniu wszystkich możliwych miejsc przymusu, wybierasz dowolną ze swoich płytek i dokładasz do gry. W jednej kolejce masz tylko jeden taki wolny wybór, więc przemyśl go dobrze. Spośród swoich 6 płytek możesz wybrać dowolną, zachowując jednak zasadę zgodności kolorów i, później omówione, zasady ograniczające. Następnie wylosuj płytkę.

Swoją kolejkę musisz zakończyć zapełnieniem miejsc przymusu (nie zapomnij wylosować płytki po każdym wyłożeniu!). Twój ruch kończy się, jeśli nie ma więcej miejsc przymusu, które jesteś w stanie zapełnić. Zawsze sprawdzaj, czy masz przed sobą 6 płytek!

Trzy zasady ograniczające: Poniższych zasad musisz przestrzegać we wszystkich 3 krokach swojej kolejki. Dopiero, gdy w woreczku (puli) nie ma już płytek, zasady te przestają obowiązywać.

Nie wolno tworzyć takich miejsc przymusu, które ograniczone są tym samym kolorem z trzech stron.

Nie kładź płytki obok miejsca przymusu

Nie kładź płytki na krawędź kontrolowaną

Gdy skończą się płytki w woreczku (puli): W takim przypadku przestają obowiązywać trzy zasady ograniczające. Nadal obowiązują pozostałe zasady: zgodność kolorów, zasada trzech ruchów w jednej kolejce, lecz możesz już wyłożyć płytkę na krawędź kontrolowaną, możesz utworzyć miejsce przymusu ograniczone z czterech stron, lub tym samym kolorem.

Rozgrywka kończy się, gdy wszystkie płytki zostaną wykorzystane. Każdy z graczy otrzymuje po jednym punkcie za każdą płytkę wyłożoną w jego najdłuższej linii ciągłej lub po dwa punkty za każdą płytkę wykorzystaną do ułożenia najdłuższej z jego pętli. Z tych dwóch wyników większa suma liczy się jako wynik gracza. Zwycięża gracz, który uzyska największą liczbę punktów, tak więc pętla z dwunastu płytek ma większą wartość (24 punkty) niż linia ciągła z dwudziestu trzech płytek (23 punkty).

Zagraj on-line!

Nowe wyzwanie w grze Tantrix. Zawiera 10 całkowicie uzależniających układanek. Gra przeznaczona jest dla dzieci od lat 8 i dorosłych.

Zasady:

1.Ułóż płytki w kolejności od 1 do 10 (Uwaga! Nie pomyl numerów 9. i 6.) Z płytek 1, 2 i 3 ułóż zamkniętą pętlę lub koło w jednym kolorze.

2. Następnie dodaj płytkę nr 4, wybierz kolor i ułóż nową pętlę z czterech płytek. Pętla może mieć dowolny kształt, ale jej końce muszą się ze sobą łączyć.

3.Dodaj płytkę nr 5 i znów ułóż pętlę. I tak układaj kolejne pętle, za każdym razem dokładając jedną płytkę. Pamiętaj, że kolory wszystkich łączących się ze sobą linii muszą się zgadzać.

4.Pętla musi być zbudowana ze wszystkich wybranych płytek. Większość pętli można ułożyć tylko z jednego koloru. Zgadnij, z którego.

PIRAMIDA Ułóż wszystkie 10 płytek w kształt piramidy.

Wybierz jeden z dwóch kolorów, występujących na każdej płytce i ułóż ciągłą linię przechodzącą przez wszystkie płytki. Kształt piramidy musi być zachowany, a kolory wszystkich łączących się linii muszą się zgadzać. Oba kolory dają rozwiązanie!

Aby ułożyć Puzzle Tantrix on-line należy przesunąć płytki za pomocą myszki. Twoim celem jest ułożyć pętlę tego samego koloru przy użyciu wszystkich płytek. Łącząc płytki trzeba łączyć linie tego samego koloru. Nie może również być żadnych dziur w układance.

Powiedzmy, że masz ułożyć niebieską pętlę ze wszystkich czterech płytek. Rysunek poniżej przedstawia prawidłowe rozwiązanie.

Ułożona została niebieska pętla, ze wszystkich czterech płytek i wszystkie linie tego samego koloru (tzn. żółte linie wewnątrz pętli) łączą się. Ta układanka ma tylko jedno rozwiązanie. Inne układanki z większą ilością płytek mogą mieć wiele rozwiązań.

Bez dziur: Przyjrzyjmy się następującemu zestawowi dziesięciu płytek.

Wybierzmy kolor żółty i ułóżmy pętlę ze wszystkich płytek.

Nieprawidłowe rozwiązanie

To rozwiązanie jest nieprawidłowe, ponieważ nie wykorzystuje wszystkich dziesięciu płytek, poza tym powstała dziura. Rysunek poniżej przedstawia prawidłowe ułożenie.

Prawidłowe rozwiązanie

Właśnie tak! Więcej szczegółów o tym, jak przesunąć płytki, na stronie z układanką. Bawcie się dobrze.

PHU GRAPET
tel: 601 160 935
email: info@tantrix.pl